SMP INSAN CENDEKIA BOARDING SCHOOL

SMP Insan Cendekia Boarding School merupakan SMP yang berada di bawah bimbingan Lembaga Pengembang Sekolah Islam Unggul (LAPSIG) Insan Cendekia – Ikantan Cendekiawan Muslim (ICMI) Pusat. Kami berdisi sejak 2010.