Surat Perubahan Ketentuan Perizinan Keluar Asrama

Yang kami hormati,
Bapak/Ibu Orang tua/Wali murid Program Boarding
SMP Insan Cendekia Sukoharjo
di tempat

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Segala puji bagi Alloh, Rabb alam semesta atas limpahan rahmat dan karunia-Nya.
Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasullullah Muhammad SAW, Sahabat
serta pengikutnya yang istiqomah dijalan-Nya. Aamiin.
Menindaklanjuti evaluasi regulasi yang berjalan di asrama, terutama terkait perizinan
keluar lingkungan asrama/sekolah, melalui surat ini kami sampaikan pemberitahuan sebagai
berikut :

 1. Izin keluar bagi murid asrama yang tidak dalam jadwal kepulangan hari Ahad, dialihkan pada
  hari Jumat, selepas kegiatan belajar mengajar, pukul 13.40 – 17.30 WIB.
 2. Ketentuan akhir pekan bagi murid yang tidak pulang, orang tua/wali hanya diperkenankan
  untuk menjenguk sesuai jadwal berikut :
  a. Sabtu, pukul 13.00 – 21.00 WIB
  b. Ahad, pukul 08.00 – 16.30 WIB
 3. Perubahan ketentuan ini berlaku efektif mulai Jumat, 13 Oktober 2017.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Semoga Alloh meridhoi langkah kita dalam
menuju kebaikan. Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan jazakumullahu khairan
katsira.
Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Kepala Sekolah

Januar Kistanto Adi Nugroho, S.T.
NIY. 10.007

 

Surat Perubahan Ketentuan Perizinan Keluar Asrama

Surat terkait perubahan ketentuan perisinan keluar asrama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *